הר הכסף

כאשר אדם נפטר ויש לו חשבונות בנק שהשאיר, לא בטוח שבני משפחתו יודעים עליהם ואז הכסף נשאר בבנק. הכסף יכול להישאר שם שנים ואף אחד מבני משפחתו של הנפטר אינו יבוא לדרוש את הכסף מחוסר ידיעה שיש כסף שהוא יכול לבוא ולקחת .

בנוסף יכול להיות מצב שאדם פתח פיקדונות בנק רבים ואינו זוכר את קיומם של כל הפיקדונות הללו. במצב זה נחסך כסף בפיקדון במשך שנים וכשהגיע זמן הפירעון של הכסף הלקוח אינו יודע על קיומו ולכן הכסף נשאר בבעלות הבנק בלא ידיעתו של בעל הכסף שיש כסף ששייך לו והוא יכול לבוא לפרוע את פיקדונו.
שלמה שרת
עובד כללי

עוד אפשרות

מצב נוסף שיכול לקרות הוא מצב של חשבון בנק או פיקדון ללא תנועה, זאת אומרת חשבון או פיקדון עובר ושב שלא הייתה בו תנועה במשך עשרה חודשים לפחות.
בשלושת המצבים הנזכרים למעלה הכסף ששייך ללקוחות הבנק נשאר שוכב בבנק ובעליו אינם באים לקחת אותו מחוסר ידיעה שהוא קיים.

קרא עוד

הר הכסף
הר הכסף 2

הר הכסף מבחינת הבנקים

בדרך כלל הבנקים אינם מתאמצים יותר מדי כדי ליידע את בעל החשבון או הפיקדון שהוא יכול לבוא לדרוש את כספו ואם הם כן מנסים ליצור עמו קשר ולא מצליחים, החשבון נכנס למאגר פיקדונות ללא תנעה.
במאגר פיקדונות ללא תנועה הגיעו למצב בו קיימים ארבעה מאות ושמונים אלף חשבונות ללא תנועה ובתוכם נמצא כסף הנאמד בכתשעה מיליארד שקלים.

קרא עוד

הבעיה והפתרון

כדי לפתור את המצב שבו הבנקים בישראל מחזיקים סכומי כסף רבים השייכים ללקוחות, החליטו בבנק ישראל להשיק אתר שיפתור את הבעיה הזו.
האתר שהשיקו בנק ישראל בשנת 2016 נקרא "הר הכסף".
אתר "הר הכסף", הוא אתר שאליו יכול להיכנס כל אחד דרך הסמארטפון או המחשב.

קרא עוד

הר הביטוח

באתר זה נמצאים כל החשבונות והפיקדונות ללא תנועה שכספם נמצא במאגר של בנק ישראל.

האתר יאפשר לציבור להיכנס

להקליד תעודת זהות, תאריך הנפקת תעודת הזהות ומספר שאלות קצרות לשמירה על פרטיותו של המשתמש.

במקרה שיש למשתמש חשבון

או פיקדון ללא תנועה, הוא יוכל לקבל פרטים על מיקום הבנק ודרכים ליצירת קשר עם הבנק בו נמצא החשבון.

באתר ישנה אפשרות נוספת

והיא חיפוש חשבונות הרשומים על שם אדם שנפטר.

לאחר מכן יקבל המשתמש

מידע אם נמצאים בבעלותו חשבונות בנק או פיקדונות ללא תנועה .

מעטפה

באתר יש צורך להגנה

על הפרטיות ולכן לא יצוין מספר החשבון, הסכום שנמצא בחשבון או סוג החשבון, אך יצוינו הדרכים להגיע לבנק וליצור קשר כדי לפרוע את הכסף שבבעלותו.

לאחר הקלדת פרטים מזהים

יקבל האדם שמחפש חשבון של אדם שנפטר, את כל חשבונותיו של הנפטר בין אם הם פעילים ובין אם לא.

הר הכסף 2

כמו כן במקרה זה יקבל המשתמש בנוסף לחשבונות ביתרת זכות גם את חשבונותיו של הנפטר ביתרת חובה.